Задать вопрос юристу

Вихованець І. Р. та ін.. Вивчаємо українську мову. Розширений курс. Самовчитель: Навч. посібник / За ред. В. М. Руса- нівського.— К.: Либідь,1993.— 272 с.. 1993

Книжка містить більш повний виклад гра­матики сучасної української літературної мови. Особливу увагу приділено складним випадкам українського формо- та словотво­рення, законам побудови словосполучень і речень. Навчальний матеріал супроводжується текстами, присвяченими історії й куль­турі України, а також становленню і розвитку української літера­турної мови. Додаються українсько-російські словники сталих зворотів та міжмовних омонімів.

<< |
УРОК
СЙНТАКСИС (СИНТАКСИС)

Книги и учебники по дисциплине Украинский язык:

  1. Терлак 3, Сербенська О.. Украинский язык для начинающих: Изд. 2-е, доп. — Львив: Свит,1999. — 264 с. - 1999 год