Лекції з геолгії.

|
Частина І. Динамічна геологія
Тема: Вступ до геології. Структура геології.
Тема: Загальні відомості про будову, склад та вік Землі. Методи вивчення земної кори.
Тема: Мінерали та гірські породи.
Тема 4: Iнтрузивний магматизм та магматичні гірські породи.
Тема 5: Ефузивний магматизм (вулканізм) та ефузивні гірські породи
Тема 6: Рухи земної кори, дислокації та їх характеристика.
Тема 7: Характеристика землетрусів та проблеми їх прогнозування.
Тема 8: Катагенез і метаморфізація гірських порід
Тема 9: Вивітрювання гірських порід. Формування кори вивітрювання.
Тема 10: Геологічна діяльність вітру
Тема 11: Геологічна діяльність тимчасових потоків
Тема 12: Геологічна діяльність річок
Тема 13: Геологічна діяльність льодовиків
Тема 14: Підземні води і їх геологічна діяльність
Тема 1. Вступ до історичної геології. Стратиграфія та геохронологія.
Тема 2. Основи палеонтології.
Тема 3. Палеонтологічна характеристика, геологічне значення найпростіших, нижчих і вищих багатоклітинних
Тема 4. Палеонтологічна характеристика, геологічне значення брахіопод, двостулкових молюсків.
Тема 5. Палеонтологічна характеристика, геологічне значення черевоногих та головоногих молюсків
Тема 6. Палеонтологічна характеристика, геологічне значення типів членистоногі, голкошкірі та хордові.
Тема 7. Стратиграфічне і породоутворююче значення рослин
Тема: Найдавніші етапи геологічної історії

Книги и учебники по дисциплине Геология: