<<
>>

Завдання геології.

Мінеральні багатства нашої держави – це наша сила, технічний прогрес і розвиток багатьох галузей промисловості. І тому найголовнішим завданням геологів буде відкриття родовищ корисних копалин.

На навчальній карті України показані тільки найбільші родовища і тільки ті, що розробляються. Коли б на неї нанесли усі відомі рудні, паливні родовища, то вони б зарясніли, як зірки на небі, бо тільки тих, що розробляються нараховується біля 3 тис. (ще 7,5 тис. відкрито, але не розробляються). Та не слід думати, що нові родовища відкриваються легко. Це далеко не так, бо все, що легко можна було знайти чи відкрити – давно знайдено і відкрито. Відкрити родовище одному в наш час практично неможливо, бо щоб вийти на прогнозну територію чи глибину, потрібні висновки цілих колективів спеціалістів геологічного профілю.

Видобуток корисних копалин в Світі з кожним роком зростає. Яка б не була гірка правда, її треба знати: деякі корисні копалини, що утворилися на протязі сотень мільйонів років, можуть бути вичерпані уже через кілька десятиліть.

Фактичні дані показують, що в 1950 р. людством видобуто корисних копалин в 3,4 рази більше ніж в 1900 р. В 2000 р. їх видобуто в 14-15 разів більше ніж у 1950 р. Тому питання охорони і раціонального використання мінеральних ресурсів набуло надзвичайно важливого державного значення.

Проте, завдання геології не вичерпується пошуками і видобутком мінеральних багатств. Жодне велике будівництво (промислове, житлове, гідротехнічне, транспортне, військово-стратегічне, портове) не може обійтись без вирішення інженерно – геологічних завдань. Інженерна геологія повинна також давати обґрунтування при будівництві зрошувальних систем; протиерозійних і протизсувних споруд, прокладання трубопроводів та інше. Навіть при будівництві бальнеологічних санаторіїв потрібні надійні обґрунтування геологів (оцінка якості і кількості мінеральної води, лікувальної грязі).

Геологія покликана формувати діалектико-матеріалістичний світогляд людини, бо вона пояснює утворення Землі, походження і розвиток життя на ній, рух і вічність матерії.

Вона також пояснює катастрофічні процеси, які відбуваються в надрах і на поверхні землі: діяльність вулканів, виникнення землетрусів, зсувів, тощо.

Величезний комплекс наукових і практичних завдань покликані вирішувати геологи виробничих організацій, проектних і наукових академічних і відомчих інститутів, численних навчальних закладів. Найбільш авторитетною науковою організацією є Міжнародний геологічний конгрес, який збирається раз у 5 років і рішення якого обов'язкові для усіх геологів Світу (наприклад, стосовно Міжнародної геохронологічної шкали, стратиграфічного кодексу, складання геологічних карт). Спеціальні питання вирішуються також в рамках міжнародних конференцій, симпозіумів, колоквіумів фахівців різного профілю.

Розвитку науки сприяють також наукові товариства: мінералогічне, стратиграфічне, петрографічне та інші.

Отже, розглянувши ідеї про розвиток Землі від середини ХVІІ до кінця ХХ століття, ми уявляємо, як важко добувались наукові знання про найголовніший об’єкт природознавства – планету Земля: її будову в цілому, форму, розміри, фізичний стан оболонок (геосфер), особливості будови земної кори і сучасні уявлення про її утворення.

<< | >>
Источник: Лекції з геолгії.

Еще по теме Завдання геології.:

 1. 16.2. Способы обеспечения законности и дисциплины в государственном управлении.
 2. Проблема выявления собственно церковнославянизмов и церковнославяно-русских полисемантов в идиолексиконе Вяземского: некоторые процедуры и результаты
 3. ПРИЛОЖЕНИЕ
 4. Формирование представлений о личностных и профессионально важных качествах идеального школьного учителя в 1900-1920 гг.
 5. Право на удовлетворение иска и право на получение судебной защиты
 6. Психолингвистический анализ современной медианоминации
 7. 21. Исполнение опекунами и попечителями обязанностей в отношении подопечного. Распоряжение и доверительное управление имуществом подопечного.
 8. Статистика влияния типа грунтов на распространение КРН
 9. 53. Оспоримые сделки: основания, условия, последствия и момент недействительности.
 10. Моделирование методом конечных элементов. Численный эксперимент
 11. Химченко Алексей Игоревич. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО: ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ. Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Москва - 2014, 2014
 12. Комбинационные резонансы аддитивно-разностного типа
 13. Модели движения воздуха в воздушных пространствах конструкций вентфасадов при турбулентном режиме
 14. Моделирование теплопотерь в конструкции вентфасада с учетом скорости ветра и термического сопротивления вентилируемого воздушного пространства с отражательной теплоизоляцией
 15. Выводы по главе
 16. Влияние активаторов на зарядно-разрядные процессы