<<
>>

Загальна характеристика типу молюсків (Mollusca).

Молюски або м`якуни – це одна з найважливіших для геології груп тваринного світу, яка налічує в собі близько 128 тис. сучасних видів і майже 25 тис. знайдено у викопному стані. Більшість молюсків мають тверду вапнисту черепашку, що добре зберігається у викопному стані.

Все тіло молюсків покрите складкою шкіри – мантією, яка у більшості родів виділяє вапно для будови черепашки. Дихають вони за допомогою зябер або легенів, мають добре розвинені органи травлення і кровообігу, нервову систему.

Розпочали свій родовід молюски ще з кембрійського періоду. Вони переважно водні тварини і особливо добре розвинулись в морях. Є значна кількість і наземних видів.

Морські молюски живуть на різних глибинах морського дна або вільно плавають в поверхневих шарах теплої води.

Розділ зоології, який займається вивченням цих тварин, називається малакологією, від чого у палеонтологів існує термін “малакофауна”.

Тип молюсків ділиться на 5 класів: 1. двостулкові (Bivalvia); 2. черевоногі (Gastropoda); 3. головоногі (Cephalopoda); 4. лопатоногі (Scаphopoda); 5. червоподібні (Amphineura) або борозенчасточереві (Solenogastres) чи безпанцирні (Aplacophora).

Деякі дослідники виділяють ще класи панцирних (Loricata) чи хітонів і моноплакофорів (Monoplacophora), але не виділяють червоподібних і виходить 6 класів. Моноплакофи були живими зустрінуті в 1952 році на глибині 3950 м. Черепашка у них подібна до шапочки з діаметром у 3 см. До цього їх знаходили тільки у викопному стані. Червоподібні у викопному стані невідомі, а лопатоногих описано близько 200 видів з довжиною черепашок від 3 мм до 8 см.

<< | >>
Источник: Лекції з геолгії.

Еще по теме Загальна характеристика типу молюсків (Mollusca).:

 1. Общая характеристика исследования
 2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
 3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИССЕРТАЦИИ
 4. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
 5. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
 6. Физические пороговые характеристики источников тока
 7. 29. Некоммерческие организации: понятие, общая характеристика, виды.
 8. 28. Коммерческие организации: понятие, общая характеристика, виды.
 9. §1 Общая характеристика правового положения суда как субъекта реализа­ции права на судебную защиту
 10. Оценка влияния мелких дефектов КРН на механические характеристики трубы
 11. Характеристика пленочного слоя «наноструктурированный ультра- дисперсный графит / медь»
 12. 43. Объекты гражданских прав: понятие, общая характеристика, основания классификации и виды.
 13. Кузурманова И.В.. О сущности административно-юрисдикционной деятельности воинских должностных лиц,
 14. Повышение развитости поверхности электродных материалов
 15. 5.1 Программа для ЭВМ
 16. § 2 Соотношение права па судебную защиту со смежными правовыми кате­гориями
 17. Содержание
 18. Методики исследования
 19. Роль углеродных активаторов