<<
>>

Загальна характеристика класу черевоногих молюсків (Gastropoda)

Черевоногі або слимаки утворюють найбільш численний (до 90000 сучасних видів) і найбільш багатий видами клас серед молюсків. Він також єдиний, представники якого живуть як у воді, так і на суходолі.

У викопному стані знайдено близько 15 тис. видів.

На відміну від усіх інших молюсків тіло і черепашка черевоногих асиметричні, тулуб займає всю черепашку, яка закручена, як правило, у конічну спіраль. Проте у деяких наземних і водних форм черепашка відсутня. Як і в двостулкових, стінка черепашки трьохшарова: зовнішній, що складається з органічної речовини, середній – з вапнистих призмочок (арагоніту) і внутрішній – перламутровий.

У черевоногих розрізняють три основні форми черепашки: ковпачковидну, спірально-площинну і спірально-конічну.

Класифікація сучасних черевоногих основана на будові органів дихання, нервової системи, серця і ноги та поділяється на 3 підкласи: передньозябрових, задньозябрових і легеневих.

Підклас передньозябрових поділяється на 3 ряди: археогастроподів, мезогастроподів і неогастроподів. Передньозябровими звуться тому, що у них зябра знаходяться попереду серця (ближче до апертури). Вік існування – від крейдяного періоду до теперішнього часу.

Підклас задньозябрових – має одну зябру, що розташована позаду серця (або зовсім відсутня і дихання відбувається усім тілом). Характерно, що у задньозябрових черепашка розвинена слабо. Це виключно морські молюски.

Підклас легеневих мають черепашки різноманітної форми. Іноді вони відсутні. Замість зябер є легені. Поділяються легеневі на наземні і водні.

Перші черевоногі з`явились в кембрії. В той час вони мали переважно спірально-площинну черепашку.

Спосіб життя черевоногих досить різноманітний. Більшість черевоногих живе у морській воді. Прісноводні і наземні належать до незначної кількості сімейств легеневих і передньозябрових, але представлені величезною кількістю форм.

До життя на суходолі пристосувались, крім представників підкласу легеневих, деякі передньозяброві, наприклад, нерітіни. Більшість морських черевоногих живе на мілководді. На глибині близько 100 м кількість їх значно скорочується. Однак деякі з них є глибоководними формами, що живуть на глибині понад 5000 м. На скелястому дні їх більше, ніж двостулкових, а на піщаному навпаки – більше двостулкових. Поширені черевоногі на різних широтах земної кулі і різних висотах – навіть в горах. Деякі з них пройшли шлях від морського середовища до суходолу, а потім знову до опріснених вод.

Серед молюсків цього класу є такі, що використовувались в їжу, як ліки, для виготовлення фарби ще з давніх часів у народів Індії, фінікійців та греків. А на островах Океанії, Індонезії, Індійського океану та на сході Африки і до наших днів замість грошей в ходу красиві маленькі раковинки оліви та ципреї (гроші “каурі”), морського вушка та денталіума. Багато молюсків з підкласу передньозябрових використовують як продукт харчування для людей, зокрема види літорін, пателли, букціум та інші. Немало з них застосовують як прикраси у вигляді бусинок чи є матеріалом для виготовлення камеїв – тобто успішно замінюють ювелірні та виробні камені. Велику естетичну насолоду дають чудової краси раковини стромбусів, нептуній, рапанів, мурексів, тритоніумів і особливо узорчасті представники роду конусів.

Багато черевоногих ведуть хижацький спосіб життя (Natica, Nassа, Murex, Buccinum і т. д.). Natica нападає на двостулкові, протравлює їх стулки кислотою, що виділяється особливою залозою, а потім поїдає тіло жертви. Кислоту виділяє і конус, якою він паралізує і потім поїдає рибок. Інші хижі черевоногі просвердлюють отвір в черепашці двостулкових за допомогою тертушки, яка діє як рашпіль. Чорноморська Nassа теж може просвердлювати тонкостінні черепашки. Buccinum просвердлює черепашки роду Pecten, який теж є хижаком. Murex нападає на устриць. Саме тому у викопному стані досить часто трапляються пошкоджені стулки черепашок.

Стратиграфічне і породоутворююче значення. Черевоногі з`явились в морях кембрійського періоду. Саме у цих відкладах знаходять переважно спірально-площинні черепашки, що належать до підкласу передньозябрових. В карбоні з`явилась нова група таких молюсків, які в мезозої стали панівними.

Але максимальний їх розвиток припадає на кайнозойську еру, де вони відповідно набули найбільшого стратиграфічного значення. Ці молюски відіграють також важливу роль при палеогеографічних реконструкціях водних басейнів: солоності, температури, глибини, напрямок течій тощо.

При вимиранні багатьох поколінь черевоногих на морському дні нагромаджуються товщі різного виду вапняків. А коли ударами хвиль черепашки перетираються на дрібненькі частинки і виносяться далеко в море – там вони осідають на дно і разом з черепашками і кокколітофорід утворюють крейду і мергель.

<< | >>
Источник: Лекції з геолгії.

Еще по теме Загальна характеристика класу черевоногих молюсків (Gastropoda):

 1. Общая характеристика исследования
 2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
 3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИССЕРТАЦИИ
 4. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
 5. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
 6. Физические пороговые характеристики источников тока
 7. 29. Некоммерческие организации: понятие, общая характеристика, виды.
 8. 28. Коммерческие организации: понятие, общая характеристика, виды.
 9. §1 Общая характеристика правового положения суда как субъекта реализа­ции права на судебную защиту
 10. Оценка влияния мелких дефектов КРН на механические характеристики трубы
 11. Характеристика пленочного слоя «наноструктурированный ультра- дисперсный графит / медь»