<<
>>

Загальна характеристика, класифікація, стратиграфічне і породоутворююче значення типу найпростіших (Protozoa)

До типу найпростіших належать найдрібніші представники тваринного світу, тіло яких складається з однієї клітини. Значна група з них має мінеральний скелет різноманітної форми, складу і будови, який здатний зберігатись у викопному стані.

Найпростіші діляться на 5 класів, але тільки класу саркодових належить основне геологічне значення. Він об`єднує велику кількість найпростіших, що мають різноманітні за формою і будовою скелетні утворення. Саркодові живуть переважно в морях і ведуть планктонний або бентонний спосіб життя. Невелика група пристосувалась до паразитичного способу життя.

З класу саркодових, що об`єднує 4 підкласи, представники двох підкласів мають важливе стратиграфічне і породоутворююче значення: форамініфери і радіолярії.

Підклас форамініфер (foraminifera). До цього підкласу відноситься велика група саркодових, яка налічує до 30000 викопних видів і приблизно стільки ж сучасних.

Тіло форамініфер заховане в черепашку і підтримує зв`язок з зовнішнім середовищем через отвір, який називається апертурою. Звідси й назва: з лат. foram – отвір і fero – несу.

Форма черепашок різноманітна. Вони можуть бути однокамерними, якщо порожнина їх не поділена на камери; у формі кулі, колби або трубки, відкритої з обох кінців. Якщо внутрішні частини черепашок поділені на перегородки, то їх називають багатокамерними. Вони і ззовні мають різноманітні форми: одноряду, спірально-площинну, спірально-конічну.

Форамініфери відомі з кембрійських відкладів. В ордовиці і силурі їх кількість значно збільшується. В карбоні переважають фузулініди, які беруть значну участь в утворенні вапняків. Глобігериніди брали участь в утворенні крейди, але до недавнього часу їхня роль в утворенні цієї породи перебільшувалась. Крейда утворювалась переважно в результаті нагромадження скелетів одноклітинних водоростей – коколітофоридів, кількість яких досягає 90%.

Деякі сучасні глибинні мули складаються на 85% з вапна, утвореного із черепашок форамініфер. Особливо широко розповсюджений глобігериновий мул.

Підклас радіолярії (Radiolaria). На відміну від форамініфер радіолярії мають центральну капсулу і, як правило, кремінний скелет. Вони дуже різноманітні і мають красиві скелетні утворення. Захват їжі відбувається псевдоподіями (тоненькими радіальними відростками). Звідси пішла назва: з лат. radiolus – промінець. Скелет добре пристосований до пасивного плавання, досить міцний. Радіолярії діляться на 5 рядів, з яких найбільш важливими є представники 2 рядів: спумеллярій (круглі) і насселлярій (шоломовидні). Відомі з кембрію. У викопному стані їх описано близько 1000 видів, а в сучасних морях їх відомо більше 7000. Живуть переважно у теплих водах нормальної солоності. Саме там на морському дні нагромаджуються радіоляриєві мули, з яких потім утворюються кремниста гірська порода - радіолярит або вони частково входять в інші кремнисті породи: опоки, діатоміти.

<< | >>
Источник: Лекції з геолгії.

Еще по теме Загальна характеристика, класифікація, стратиграфічне і породоутворююче значення типу найпростіших (Protozoa):

 1. 7.3. Правовые акты управления: понятие, юридическое значение
 2. 4. Принципы гражданского права: понятие, основания формирования, значение,ограничения в действии.
 3. Производство по установлению фактов, имеющих юридическое значение, в особом производстве
 4. 44. Понятие и признаки вещей как объектов гражданских прав. Классификация вещей и её правовое значение.
 5. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИССЕРТАЦИИ
 6. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
 7. Общая характеристика исследования
 8. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
 9. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
 10. Физические пороговые характеристики источников тока
 11. 29. Некоммерческие организации: понятие, общая характеристика, виды.
 12. 28. Коммерческие организации: понятие, общая характеристика, виды.
 13. §1 Общая характеристика правового положения суда как субъекта реализа­ции права на судебную защиту
 14. Оценка влияния мелких дефектов КРН на механические характеристики трубы
 15. Характеристика пленочного слоя «наноструктурированный ультра- дисперсный графит / медь»
 16. 43. Объекты гражданских прав: понятие, общая характеристика, основания классификации и виды.
 17. 5.1 Программа для ЭВМ
 18. Фоносемантический анализ современной медианоминации
 19. Систематизация факторов, влияющих на ставку восстановления
 20. 3.4. Численные исследования внутреннего резонанса 1:1