<<
>>

Вступ

Рослинний світ, що зародився ще в протерозої-ранньому палеозої, відіграє важливу роль у визначенні відносного віку порід (причому не тільки континентальних, а в значній мірі і морських) та в утворенні великих родовищ торфу, сапропелю, діатоміту, усіх видів вугілля і горючих сланців.

Про це розповідалось у лекції на тему „Геологічні процеси в озерах, лагунах, лиманах і болотах”.

Вивчення давнього рослинного світу розпочалось з часів зародження геології, в зв’язку з пошуками відповіді на утворення бурого та кам’яного вугілля. Поряд з геологами вивченням цього процесу займались палеоботаніки, завданнями яких було вивчення морфології, анатомії, систематики давніх, переважно відмерлих рослин, а також палеоекології тих часів, складу рослинних угрупувань, їх еволюції, філогенії та географічного поширення. З останнім вирішуються особливості кліматів різних геологічних епох, що дозволяє визначити навіть межі кліматичних поясів на материках.

У викопному стані залишки давнього рослинного світу зберігаються у дуже розрізненому вигляді. Тільки мохи, водорості та невеликі хвощі зберігаються краще – навіть цілими. Але для стратиграфії і широких кореляцій відкладів найважливіше значення мають викопні спори і пилок рослин. Вони не тільки добре зберігаються в гірських породах, а й мають широке розповсюдження як в континентальних, так і в прибережно-морських осадках, бо легко розносились вітрами і текучими водами.

В зв’язку з тим, що відтворити повний облік багатьох рослин дуже важко, палеоботаніки застосовують розрізнені класифікації для різних органів. Тому різні частини однієї рослини нерідко мають різну назву. Це визначається закінченням у латинських назвах: xylon – деревина, pollen або polis – пилок, pores – спори. В цій лекції застосовані систематичні одиниці, які характерні для сучасної ботаніки: „відділ”, ”клас”, „порядок”, „родина”, „рід”, „вид”. Кожен з цих таксонів поділяється на проміжні одиниці: „підвідділи”, „підкласи”, „підродини” і т.д.

<< | >>
Источник: Лекції з геолгії.

Еще по теме Вступ:

 1. Пересмотр по вновь открывшимся обстоятельствам судебных актов арбитражного суда, вступивших в законную силу
 2. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА И ИСТОЧНИКИ
 3. 15.7. Исполнение постановлений
 4. Производство в кассационной инстанции
 5. 21. Исполнение опекунами и попечителями обязанностей в отношении подопечного. Распоряжение и доверительное управление имуществом подопечного.
 6. Статистика влияния типа грунтов на распространение КРН
 7. 53. Оспоримые сделки: основания, условия, последствия и момент недействительности.
 8. Моделирование методом конечных элементов. Численный эксперимент
 9. Комбинационные резонансы аддитивно-разностного типа
 10. Модели движения воздуха в воздушных пространствах конструкций вентфасадов при турбулентном режиме
 11. Моделирование теплопотерь в конструкции вентфасада с учетом скорости ветра и термического сопротивления вентилируемого воздушного пространства с отражательной теплоизоляцией
 12. Выводы по главе
 13. Влияние активаторов на зарядно-разрядные процессы
 14. 3.4. Обращения граждан.
 15. Заключение
 16. 9.3. Виды административного принуждения
 17. Общая характеристика исследования
 18. 16.2. Способы обеспечения законности и дисциплины в государственном управлении.