>>

Визначення геології як науки і її значення в житті людини.

Щодо визначення геології, то треба відзначити, що більшість авторів підручників дають його відповідно до особистого розуміння або навіть з акцентом на свою спеціалізацію. і серед визначень є занадто короткі та неповні.

Відповідно до сучасного рівня розвитку науки можна дати таке визначення: Геологія - це комплекс наук про речовинний склад і будову земної кори, її рухи, історію розвитку, закономірності утворення і поширення корисних копалин.

Назва науки походить від грецьких слів gew (гео) – Земля і logoz (логос) – вчення, наука.

Ми звикли з словом "геолог" пов'язувати професію людей, які шукають корисні копалини. Дійсно, головна мета, як кажуть, класичної геології – пошуки, розвідка і добуток корисних копалин. На це переважно і направлені кінцеві результати польових і лабораторних досліджень спеціалістів усіх галузей геологічної науки.

Геологи забезпечують різні види промисловості рудами усіх металів (в тому числі і благородними), вугіллям, нафтою, газом, нерудною сировиною, дорогоцінними каменями.

Коли дають економічну характеристику будь-якій країні, то в числі основних показників називають її корисні копалини. І часто між їх кількістю і могутністю держави існує пряма залежність.

З історії відомо багато прикладів, коли основною метою загарбницьких війн було завоювання земель, що багаті на корисні копалини. З Африканського континенту, Південно-Східної Азії, Південної Америки і Аравійського півострова за низькі ціни вибирають багаті родовища золота, алмазів, нафти, урану, міді, алюмінію, олова та інших корисних копалин.

Геологія була однією з наук, яку зруйнували консерватизм в поглядах на природу. Видатний геолог, академік В.О.Обручов говорив, що людина, яка не знає хоч би основ геології, в певному розумінні подібна до сліпого. Природознавець повинен знати, чому, наприклад, в долині часто утворюються зсуви, чому весь час розмивається правий берег річки, чому в одному місці яри "з'їдають" родючі землі, а в інших місцях їх немає, які сили Землі зім'яли в складки осадочні шари і т.п. А скільки можна навести прикладів, коли люди не мали ніякого уявлення, що там де вони живуть залягає нафта, газ, марганець, сірка, залізна руда і навіть золото.

Наведемо тільки один факт, про який повідомила преса в січні 1995 р. Мешканці о. Сардинія, що знаходиться в Середземному морі біля берегів Італії, і гадки не мали, що зелена гора, висотою в 325 м, яка була розорана під городи, зберігає велике родовище золота (можливо одне з найбільших у Європі). Протягом багатьох десятиліть з родовища можна добувати до 1 т золота на рік.

| >>
Источник: Лекції з геолгії.

Еще по теме Визначення геології як науки і її значення в житті людини.:

 1. 7.3. Правовые акты управления: понятие, юридическое значение
 2. 4. Принципы гражданского права: понятие, основания формирования, значение,ограничения в действии.
 3. Производство по установлению фактов, имеющих юридическое значение, в особом производстве
 4. 44. Понятие и признаки вещей как объектов гражданских прав. Классификация вещей и её правовое значение.
 5. 49. Результаты интеллектуальной деятельности как объекты гражданских прав: понятие, признаки охраноспособности, основания классифицирования, виды.
 6. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
 7. 1.4. Социокультурные факторы, обусловливающие особенности функционирования славянизмов в поэзии Вяземского
 8. Эффективность медианоминации
 9. Фоносемантический анализ современной медианоминации
 10. Основные положения работы отражены в следующих публикациях.
 11. Выводы по главе 5
 12. § 2 Соотношение права па судебную защиту со смежными правовыми кате­гориями
 13. 2.4 Расчет параметров теплообмена в воздушных пространствах конструкций вентфасадов
 14. Систематизация факторов, влияющих на ставку восстановления