<<
>>

Циклічність у розвитку річкових долин і типи надзаплавних терас

В історії формування долин можуть бути 3 стадії: морфологічної молодості, зрілості і перехідної стадії. Чіткої межі між цими стадіями не існує, але так склалося, що під морфологічною молодістю розуміють ту стадію, коли долина в поперечному перетині має вигляд тіснини (ущілини), каньйону і V-подібної – тобто це долина гірського типу.

Долинами морфологічної зрілості вважають ті, які мають терасовані схили малої крутизни. Крім того, у переважній більшості долин цієї стадії вже простежується асиметрія схилів. В них чітко виділяється заплава, а поздовжній профіль вироблений – тобто висотне положення заплави наближене до рівня базису ерозії. Такі долини характерні для рівнинних територій. Для передгірних і низькогірних територій характерні долини перехідної стадії, в яких уже на схилах є вузькі численні надзаплавні тераси, дно у вигляді чітко вираженої, але вузької заплави; простежується і асиметрія схилів, а поздовжній профіль відносно крутий і ріка ще продовжує глибинну ерозію.

У формуванні долини бувають періоди посиленої глибинної і бокової ерозії, або уповільнення її і навіть затухання. Це явище називається циклічністю у розвитку річкових долин.

Посилення ерозії наступає після підняття суходолу або пониження базису ерозії, а послаблення – після опускання території або підняття базису ерозії. Такі зміни можуть повторюватись упродовж існування ріки багато разів. Все це можна простежити по кількості надзаплавних терас або циклів осадконагромадження і перерви між ними в тих випадках, коли тераси морфологічно не виражені (поховані).

Терасою річкової долини називають ступінчасту форму рельєфу на її схилі, яка утворена роботою ріки. У тераси виділяють п л о щ а д к у і у с т у п. В більшості випадків у її будові беруть участь алювіальні відклади, бо саме на цьому рівні ріка колись відкладала їх у заплаві.

Тераси підрозділяються на е р о з і й н і , е р о з і й н о – а к у м у л я т и в- н і (цокольні) і а к у м у л я т и в н і. Якщо уступи в долині утворились не в результаті дії ріки, їх називають п с е в д о т е р а с а м и .

Це можуть бути структурні уступи, зсуви тощо.

Ерозійні тераси утворюються при розмиванні рікою корінних порід. Вони майже завжди залягають на максимальній висоті схилів долин. На їх поверхні зовсім, або майже зовсім, відсутні алювіальні відклади.

У цокольних терас корінні породи залягають вище заплави, незалежно від того виходять вони на поверхню чи прикриті делювіальними відкладами.

У акумулятивних терас цоколь залягає нижче рівня заплави. Крім того вони бувають притуленими або врізаними, вкладеними і по - хова ними або накладеними. Бувають випадки, коли в результаті великого нагромадження осадочних порід долини стають похованими разом з усіма типами надзаплавних терас.

Серед дійсних надзаплавних терас виділяють циклові і локальні.

Циклові тераси дають можливість розшифрувати час прояву коливальних і коливально-хвильових рухів в межах материків. Ріки, які мають велику довжину – такі як Дніпро, Волга, Об, Єнісей, Лєна та інші – протягом мільйонів років виробляють поздовжній профіль, прив`язуючись до абсолютного базису ерозії. Коли рухи земної кори напрямлені вверх – відбувається вріз русла і формування циклової тераси. При зворотньому русі, відбувається нагромадження алювію в долині. На фоні таких рухів вздовж долини можуть проявлятись підняття чи опускання локальних структур (антикліналей, горстів, грабенів тощо). Це приводить до підняття чи опускання відносно заплави уже сформованих терас, що добре видно при побудові її поздовжнього профілю.

Локальні тераси утворюються перед греблями, або в місцях звуження долин. Можуть вони виникати і в тих місцях, де підіймаються невеликі блоки земної кори або антикліналі.

<< | >>
Источник: Лекції з геолгії.

Еще по теме Циклічність у розвитку річкових долин і типи надзаплавних терас:

 1. ПРИЛОЖЕНИЕ
 2. Формирование представлений о личностных и профессионально важных качествах идеального школьного учителя в 1900-1920 гг.
 3. Право на удовлетворение иска и право на получение судебной защиты
 4. Психолингвистический анализ современной медианоминации
 5. 21. Исполнение опекунами и попечителями обязанностей в отношении подопечного. Распоряжение и доверительное управление имуществом подопечного.
 6. Статистика влияния типа грунтов на распространение КРН
 7. 53. Оспоримые сделки: основания, условия, последствия и момент недействительности.
 8. Моделирование методом конечных элементов. Численный эксперимент
 9. Химченко Алексей Игоревич. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО: ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ. Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Москва - 2014, 2014
 10. Комбинационные резонансы аддитивно-разностного типа
 11. Модели движения воздуха в воздушных пространствах конструкций вентфасадов при турбулентном режиме