<<
>>

Проблеми прогнозування землетрусів.

Прогнозування землетрусів – найбільш небезпечних стихійних про­цесів, які спричинені внутрішніми силами Землі – одне із дуже важких завдань, що стоять перед вченими.

Прогноз землетрусів є довгостроковий і короткостроковий.

Причому він повинен дати відповідь на 3 питання: де відбудеться землетрус, якої сили і коли?

Довгостроковими прогнозами можна передбачити місця і силу земле­трусів.

Місця землетрусів руйнівної сили визначають шляхом аналізу статистичних даних сили землетрусів за час їх прояву та міри активності сучасних рухів земної кори. В результаті цього складають карти сейсмічної небезпеки сейсмічного районування.

Однак, достовірність прогнозів місця і сили землетрусів сьогод­ні становить близько 75-80%. Так, згадуваний землетрус в Газлі такої сили не передбачався Замість 5 балів за прогнозом відбувся 9-бальний. І як результат – численні жертви і руйнування житлових будинків і промислових підприємств, які не були побудовані з розрахунком на таку силу поштовхів.

Час землетрусу в певній мірі можна передбачити тільки коротко­строковим прогнозом. Для цього є кілька ознак, кожна з яких все-таки, не може бути надійною.

Перед сильним землетрусом відбувається серія наростаючих по си­лі поштовхів (так званих форштоків), які чітко фіксуються на сейсмограмі. Але для цього потрібно постійно стежити за сейсмограмою і ма­ти налагоджену систему повідомлення. У Вірменії під час Спітакського землетрусу в 1988 р. цього не було. До того ж нерідко форштоки так і не переходять у сильний землетрус.

З землетрусами пов'язані зміни хімічного складу підземних вод і їх рівня (режиму). Причому не тільки в епіцентрі, а навіть за сот­ні, або й тисячі км від нього. Так кількість радону у підземних водах різко упала перед Ташкентським землетрусом у 1966 р. і збільшилась перед Каліфорнійським у 1981 р.

Перед землетрусами в епіцентрі спостерігали зміни в аномаліях геофізичного поля: магнетизму, зміни опору електричного струму, появу вночі світлого зарева над епіцентром. На дослідних полігонах в місцях високої сейсмічної активності наклонометри, які установлюються біля розломів на глибині 1-2 м, фіксують швидкі опускання або під­няття земної кори.

Про наближення землетрусу часто вказує поведінка багатьох тва­рин. Про це відомо уже не менше, як 2300 років. Так, наприклад, дворові собаки починають вити, а кімнатні – тікають з приміщень, іноді навіть тягнуть людей за одежу до виходу. Корови, коні, вівці, свині, коти ведуть себе збуджено. Птахи перелітають в інші місця. Бабаки, криси, миші та інші землерийні вибігають з нір, а змії виповзають навіть у зимову пору. Риби викидаються на берег. Японці в акваріумах тримають один із видів сома, який при наближенні земле­трусу спливає на поверхню і веде себе збуджено.

Інститут сейсмології Академії наук Казахстану навіть створив на око­лиці Алма-Ати біосейсмологічний полігон. Тридцять га передгір'я за­селили тваринами, які відчувають наближення землетрусу.

Отже, на даний час не існує жодного надійного признаку для прог­нозів часу землетрусів. Позитивний результат можуть дати тільки комплек­сні і постійні спостереження, як це було в Китаї в 1975 р., коли було передбачено час руйнівного Хайгенського землетрусу.

Спостереження за землетрусами ведуться в усьому світі на 500 сейсмічних станціях. Зараз наука вивчає землетруси з гіпоцентром на глибині до 3000 м.

Таким чином, ми розглянули одне з найстрашніших явищ природи, зрозуміли його прояв, познайомилися з різними шкалами вимірювання землетрусів і одержали певні знання їх прогнозування. Знаємо також тепер, як виникають цунамі. Ці знання нам будуть потрібні при викладанні географії в школі і для наукових пояснень при виникненні питань про землетрус.

<< | >>
Источник: Лекції з геолгії.

Еще по теме Проблеми прогнозування землетрусів.:

 1. 1.1. Масштаб и история изучения проблемы стресс-коррозии (КРН)
 2. Проблемы изучения коммерческой номинации в лингвистике
 3. Социокультурная обусловленность обращения к проблеме идеального школьного учителя в американской педагогической мысли
 4. 1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ И ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ КРН НА МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДАХ
 5. Проблема выявления собственно церковнославянизмов и церковнославяно-русских полисемантов в идиолексиконе Вяземского: некоторые процедуры и результаты
 6. Химченко Алексей Игоревич. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО: ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ. Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Москва - 2014, 2014
 7. БОБРОВА Дина Александровна. СМИ И ПРОБЛЕМА ДОСТУПА К ИНФОРМАЦИИ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУДОВ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. Диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических наук. Ростов-на-Дону-2015, 2015
 8. ГАВРИЛОВА Юлия Олеговна. ПРАВА ВОЕННОСЛУЖАЩИХ, ПРОХОДЯЩИХ ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ПО КОНТРАКТУ, НА СЛУЖЕБНЫЕ ЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ. Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. МОСКВА - 2005, 2005
 9. Список литературы
 10. СОДЕРЖАНИЕ
 11. Основное содержание работы
 12. 9.1. Сущность убеждения и принуждения.
 13. «Культурная память» славянизмов в сакрально-секулярной картине мира, «поэтической философии» Вяземского
 14. Основные положения диссертации изложены в следующих публикациях
 15. Основное содержание диссертации отражено в следующих публикациях автора:
 16. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
 17. ВВЕДЕНИЕ
 18. ОГЛАВЛЕНИЕ