<<
>>

Поняття про ендогенні процеси.

До ендогенних процесів відносяться ті, що відбуваються в надрах Землі (з грецької egdog - префікс, що означає знаходження всередині чогось): в земній корі, мантії і ядрі.

Зароджуються ці процеси в результаті різних причин: від енергії радіоактивного розпаду; гравітаційної енергії мантійної речовини, що виникає в результаті руху до ядра важких речовин; впливу на Землю космічних тіл (в першу чергу Сонця і Місяця); ротаційної енергії.

В результаті взаємодії усіх сил відбувається переміщення мас мантійної речовини і виникнення конвекційних течій; розтріскування і переміщення в різні боки частин земної кори (літосферних плит і блоків); внедріння в кору магми або виверження її на поверхню; утворення гірських систем і глибоких прогинів з підпорядкованими складчастими формами і блоками. В результаті прогинання земної кори опускаються на велику глибину гірські породи, які зазнають перетворень під впливом тиску, температури і хімічних реакцій.

Від розрядки величезної напруги в земній корі і літосфері, що викликана внутрішньою енергією, виникають землетруси.

Всі ці процеси і явища ми розглянемо в розділі "Ендогенні процеси", який включає кілька тем.

<< | >>
Источник: Лекції з геолгії.

Еще по теме Поняття про ендогенні процеси.:

 1. Право на судебную защиту как конституционное и субъективное процес­суальное право
 2. Список литературы
 3. Полианилин
 4. Моделирование разрядных процессов
 5. §5 Перспективы совершенствования процессуального законодательства в сфере реализации права на судебную защиту (вместо заключения)
 6. 3.1 Деятельность суда, связанная с обеспечением реализации права на получение судебной защиты при подготовке дела к судебному разбира­тельству
 7. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА И ИСТОЧНИКИ
 8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
 9. ГЛАВА 2. МЕТОДЫ СОЗДАНИЯ И ИССЛЕДОВАНИЯ НАНОСТРУК- ТУРИРОВАННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ТОКОНЕСУЩИХ МАСС
 10. В процессе формирования (в активной массе)
 11. Методы исследования коммуникативной эффективности медианоминации
 12. Свинцовый сурик
 13. §3 Суд в механизме реализации права на получение судебной защиты
 14. 2.3 Право на предъявление иска и право на обращение в суд за судебной за­щитой