<<
>>

Підклас колеоідеї (Coleoidea) або внутрішньочерепашкових (Endocochlia)

Тварин, що відносяться до цього підкласу, нерідко називають двозябровими (у сучасних тварин цього підкласу двоє зябер). Це сучасні головоногі: восьминоги, каракатиці, кальмари та ін.

В більшості випадків вони ведуть хижацький спосіб життя. Кількість рук (щупальців) в них не більше 10. У тварин цього підкласу є чорнильний мішок, в якому знаходиться чорна рідина (для захисту димовою завісою).

У роду Spirula (з каракатиць) черепашка покрита мантією і має спірально завернутий вигляд. Взагалі, черепашка у сучасних внутрішньочерепашкових збереглась погано (атрофірувалась).

У викопному стані поширені белемніти, внутрішній скелет яких має трьохчленну будову (ростр, фрагмакон і проостракум), але у шарах землі зустрічаємо, як правило, тільки ростр. Він має циліндричну і конічну форму довжиною 10-20 см, а іноді до 50 см. У верхній частині ростра є заглиблення, яке зветься альвеолою. В це заглиблення заходить фрагмакон, який має вигляд тонкостінного конуса і поділений перегородками на камери. Фрагмакон закінчується тонкою, але довгою пластинкою, що зветься проостракумом (розташований з спинної сторони).

Група белемноідей вимерла в кінці крейдяного періоду, пізніше від амонітів. Від них пішли сучасні кальмари. Восьминоги з`явились пізніше від кальмарів, а каракатиці ще пізніше – 50 млн років назад (в середині палеогену).

<< | >>
Источник: Лекції з геолгії.

Еще по теме Підклас колеоідеї (Coleoidea) або внутрішньочерепашкових (Endocochlia):

 1. 21. Исполнение опекунами и попечителями обязанностей в отношении подопечного. Распоряжение и доверительное управление имуществом подопечного.
 2. Статистика влияния типа грунтов на распространение КРН
 3. 53. Оспоримые сделки: основания, условия, последствия и момент недействительности.
 4. Моделирование методом конечных элементов. Численный эксперимент
 5. Химченко Алексей Игоревич. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО: ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ. Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Москва - 2014, 2014
 6. Комбинационные резонансы аддитивно-разностного типа
 7. Модели движения воздуха в воздушных пространствах конструкций вентфасадов при турбулентном режиме
 8. Моделирование теплопотерь в конструкции вентфасада с учетом скорости ветра и термического сопротивления вентилируемого воздушного пространства с отражательной теплоизоляцией
 9. Выводы по главе
 10. Влияние активаторов на зарядно-разрядные процессы
 11. 3.4. Обращения граждан.
 12. Заключение
 13. 9.3. Виды административного принуждения
 14. Общая характеристика исследования
 15. 16.2. Способы обеспечения законности и дисциплины в государственном управлении.
 16. Проблема выявления собственно церковнославянизмов и церковнославяно-русских полисемантов в идиолексиконе Вяземского: некоторые процедуры и результаты
 17. ПРИЛОЖЕНИЕ
 18. Формирование представлений о личностных и профессионально важных качествах идеального школьного учителя в 1900-1920 гг.