<<
>>

Нагромадження знань про мінерали, породи і процеси.

Джерела геології починаються з глибокої давнини. Тисячоліття тому люди навчились знаходити і використовувати корисні копалини. В практичній діяльності нагромаджувались знання про властивості мінералів і гірських порід та місця їх знахідок.

З незапам’ятних часів (з мідного, бронзового і залізного віків) відомі рудники на Уралі, Закарпатті, на території Сибіру, Середньої Азії та в інших місцях. В археологічних розкопках Індії знаходять чудової огранки дорогоцінні камені. Крім золота і срібла, тоді також вміли добувати ртуть, миш'як, свинець, сурму, залізо, мідь, нашатир та ін. Піраміди Єгипту (2-3 тис. р. до н.е.) побудовані з граніту, діориту і пісковику. Керамічні вироби трипільської культури (7-7,5 тис. р. назад) говорять за використання родовищ глини.

Першу класифікацію корисних копалин розробив ще Арістотель (384-322 р. до н.е.), в якій виділяв руди, камені і землі. Його учень Теофраст (372-287 р. до н.е.) виділив уже вісім видів "мінеральних тіл": прості (звичайні) камені, кольорові, плавкі (метали), горючі, негорючі, дорогоцінні (коштовні) камені; землисті мінерали (мінеральні фарби) і м'який камінь (тальк).

В ті часи римські вчені прагнули пояснити утворення мінералів. Вони зводились до провідної ролі води або вогню. Пліній Старший (23-79 роки н.е.), в своїй 37-томній "Історії природи", наприклад, писав, що гірський кришталь утворюється в горах від затвердіння льоду (до речі, слово "кристал" пішло з грецького kristallоz – лід. Розроблена Плінієм класифікація мінералів була настільки досконалою, що нею користувались аж до XVIII століття. Правда, вона була не єдина. В Х столітті великий вчений Середньої Азії Ібн Сіна (Авіценна) в "Книзі зцілення" дав свою класифікацію мінералів, виділивши 4 групи: камені, плавкі камені (метали), горючі і сірчані речовини, солі. У науковій праці "Метеорологіка" він писав: "Одній і ті ж місця не залишаються завжди землею або морем.

Море приходить туди де раніше була суша; повернеться туди, де тепер ми бачимо море. Потрібно при цьому думати, що ці зміни йдуть одні за другими в певному порядку і являють собою певну періодичність". На основі збережених в шарах землі морських черепашок він зробив висновок про те, що на місці суші колись було море, що гори утворились в результаті підняття шарів осадочних порід, які нагромадились, на дні моря. Він писав також про те, що море в результаті коливання земної кори наступало на сушу кілька разів.

Вчений старовинного Хорезму Біруні в 1043 році написав трактат "Збір відомостей про пізнання дорогоцінних мінералів", в якому було описано 100 мінералів та вказано їх родовища в Середній Азії, Китаї, Індії, Цейлоні, Візантії та інших країнах.

В епоху Відродження (XV-XVI століття) появились гіганти наукової думки: М.Копернік, Г.Галілей, Леонардо да Вінчі та інші, в працях яких були висвітлені уявлення про будову Всесвіту, форму і розміри Землі. Їх доповнювали результати великих географічних відкриттів Колумба, Магелана, Васко да Гами та інших. В цей час також розширювались пошуки і розробка руд і будівельних матеріалів і разом з тим поповнювались знання з мінералогії і гірничої справи.

Велике значення в нагромаджені знань про мінерали і гірські породи мали праці німецького вченого XVI століття Георга Агріколи. Він чітко відмежував мінерали від гірських порід і описав фізичні властивості мінералів: колір, твердість, блиск, прозорість, запах, смак та інші.

Значний вплив на розвиток геологічних ідей мали праці Р.Декарта ("Початки філософії", 1644), Н.Стенона (1669), Г.Лейбніца ("Протогея", 1693 і "Теодіцея", 1710), Р.Гука (1705) та інших, про значення яких ми ще розповімо у темі "Розвиток уявлень про будову Землі".

Отже, вчені багато знали про мінерали, гірські породи, процеси на поверхні Землі і в її надрах, але науки геології, тоді ще не існувало. Вона оформилася з середини XVIII століття завдяки видатним узагальнюючим працям Ж.Бюффона, І.Канта, М.В.Ломоносова, П.С.Палласа, А.Вернера, Д.Геттона та інших.

Геологія дала, незлічені матеріальні блага вона дала людству, невпізнанно змінила уявлення про Землю та її історію.

Ми багато знаємо про розвиток нашої планети, будову земної кори, зміни на її поверхні на протязі сотень мільйонів років, утворення та поширення найрізноманітніших корисних копалин, розвиток життя на ній, різноманітні процеси в земній корі. Але разом з тим, ми ще мало знаємо про утворення типів земної кори, глибинні процеси в надрах Землі, причини її вертикальних і горизонтальних рухів. Не все ми знаємо про утворення і закономірності поширення окремих корисних копалин, ще не можемо надійно і заздалегідь передбачати землетруси та виверження вулканів. Та вже наука близько підійшла до того часу, коли незрозуміле стане зрозумілим, таємниче – розгаданим, заховане – знайденим.

<< | >>
Источник: Лекції з геолгії.

Еще по теме Нагромадження знань про мінерали, породи і процеси.:

 1. Право на судебную защиту как конституционное и субъективное процес­суальное право
 2. Список литературы
 3. Статистика влияния типа грунтов на распространение КРН
 4. Полианилин
 5. Моделирование разрядных процессов
 6. §5 Перспективы совершенствования процессуального законодательства в сфере реализации права на судебную защиту (вместо заключения)
 7. 3.1 Деятельность суда, связанная с обеспечением реализации права на получение судебной защиты при подготовке дела к судебному разбира­тельству
 8. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА И ИСТОЧНИКИ
 9. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
 10. ГЛАВА 2. МЕТОДЫ СОЗДАНИЯ И ИССЛЕДОВАНИЯ НАНОСТРУК- ТУРИРОВАННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ТОКОНЕСУЩИХ МАСС
 11. В процессе формирования (в активной массе)
 12. Методы исследования коммуникативной эффективности медианоминации
 13. Свинцовый сурик
 14. §3 Суд в механизме реализации права на получение судебной защиты
 15. 2.3 Право на предъявление иска и право на обращение в суд за судебной за­щитой
 16. Подходы к оценке опасности дефектов КРН, реализуемые в нормативной доку­ментации
 17. Роль углерода
 18. Пример развития дефекта КРН, приведшего к аварии
 19. Субъекты права на судебную защиту и субъекты механизма его реализа­ции