<<
>>

Метаморфізація гірських порід

З тектонічними рухами земної кори i проникненням магми пов’язані складні процеси метаморфiзацiї (з грец. – перетворення) гірських порід.

Під метаморфізмом розуміють значні зміни i перетворення гірських порід на глибині при дії великого тиску, високої температури, гарячих розчинів i газових компонентів.

Метаморфізації можуть зазнавати будь-які породи: осадочні, магматичні i ті, що вже зазнавали раніше цього процесу i повторно попали в аналогічні умови. При цьому некристалічні породи стають кристалічними або вони перекристалізуються (змінюють розмір і форму кристалів, втрачають домішки в них), міняється структура i текстура, а в ряді випадків – i змінюється мінеральний склад без переходу в рідинну стадію (за виключенням стадії ультраметаморфізму).

Зі збільшенням температури на глибині, відбувається послаблення зв`язку між атомами в мінералах, зростає розчинна діяльність гідротермальних розчинів, підвищується хімічна активність багатьох сполук. Наприклад, кварц в нормальних умовах не здатний до хімічних сполук, але на глибині при високій температурі він утворює ряд сполук, які знову стають стійкими у нових фізико-хімічних умовах, а карбонатні породи в зоні контакту з магматичними інтрузіями можуть перетворитись у мінерали класу силікатів.

Швидко змінюючись з глибиною, тиск на глибині 10 км досягає 2600 атм. Тут роздавлюються найміцніші породи. Разом з тим, в цих умовах підвищується розчинність мінералів i відбувається перегрупування їх елементарних частинок і утворення нових мінералів.

Слід підкреслити, що при дії температури i тиску зміна гірських порід відбувається без загальної (валової) зміни хімічного складу. Але коли метаморфiзацiя порід здійснюється за участю магми, то мінеральний склад змінюється досить помітно – особливо під впливом литких компонентів, що виділяються з магми i гідротермальних розчинів.

<< | >>
Источник: Лекції з геолгії.

Еще по теме Метаморфізація гірських порід:

 1. 21. Исполнение опекунами и попечителями обязанностей в отношении подопечного. Распоряжение и доверительное управление имуществом подопечного.
 2. Статистика влияния типа грунтов на распространение КРН
 3. 53. Оспоримые сделки: основания, условия, последствия и момент недействительности.
 4. Моделирование методом конечных элементов. Численный эксперимент
 5. Комбинационные резонансы аддитивно-разностного типа
 6. Модели движения воздуха в воздушных пространствах конструкций вентфасадов при турбулентном режиме
 7. Моделирование теплопотерь в конструкции вентфасада с учетом скорости ветра и термического сопротивления вентилируемого воздушного пространства с отражательной теплоизоляцией
 8. Выводы по главе
 9. Влияние активаторов на зарядно-разрядные процессы
 10. 3.4. Обращения граждан.
 11. Заключение
 12. 9.3. Виды административного принуждения
 13. Общая характеристика исследования