<<
>>

Коротка характеристика річок і залежність геологічної роботи від гідрологічної характеристики

Ріки виконують величезну руйнівну, переносну і акумулятивну роботу. Якщо врахувати кількість річок на Земній кулі, можна зробити висновок, що вони істотно перетворюють рельєф материків.

Зміни на поверхні Землі – це результат переважно геологічної роботи річок.

Так як вода і атмосфера на Землі існує вже мільярди років, то не важко зрозуміти, що і ріки існують такий же тривалий час. Але вони з’являлись і зникали на окремих територіях в залежності від тектонічних рухів та кліматів, які існували в ті далекі геологічні епохи. Своїми потоками вони розмивали береги, переносили і відкладали у моря великі маси порід. Отже ріки весь час змінювали рельєф Землі – розмивали, переносили на тисячі кілометрів і відкладали гірські породи.

Річки бувають різні: великі і малі, повноводні і маловодні, з швидкою і повільною течією, замерзаючі і незамерзаючі. Отже і вплив їх на геологічний процес різний.

Різновидність річок залежить, перш за все, від їх живлення, яке, в свою чергу, залежить від особливостей тих районів, по яких вони протікають.

За типом живлення ріки поділяються на: снігове (Східно-Європейська рівнина, де йому належить 50-70% від усього стоку); льодовикове (Середня Азія); дощове (Далекий Схід); змішане (Кавказ, Індія).

В залежності від характеру живлення річок, їх режим (кількість води, рівень і швидкість течії) змінюється на протязі року, а це значить, що і геологічна робота проявляється ними по-різному на протязі року. В межень (в період низького рівня води) їх робота мінімальна, а в повінь (при найвищому рівні) – максимальна.

Але і в самій річці на окремих її ділянках геологічна робота теж різна. Завдяки тому, що максимальна швидкість потоку в стрижневій (середній) частині, саме тут вода найбільше підхоплює на дні уламковий матеріал і переносить його вниз за течією.

Отже, здатність ріки виконувати роботу залежить від маси (кількості) води та її швидкості. І тут існує така закономірність: якщо сила ріки переважає над вагою уламкового матеріалу, який вона переносить, то по берегах і на дні відбувається ерозійна діяльність; якщо цієї сили недостатньо – відбувається їх акумуляція.

<< | >>
Источник: Лекції з геолгії.

Еще по теме Коротка характеристика річок і залежність геологічної роботи від гідрологічної характеристики:

 1. Общая характеристика исследования
 2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
 3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИССЕРТАЦИИ
 4. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
 5. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
 6. Физические пороговые характеристики источников тока
 7. 29. Некоммерческие организации: понятие, общая характеристика, виды.
 8. 28. Коммерческие организации: понятие, общая характеристика, виды.
 9. §1 Общая характеристика правового положения суда как субъекта реализа­ции права на судебную защиту
 10. Оценка влияния мелких дефектов КРН на механические характеристики трубы
 11. Характеристика пленочного слоя «наноструктурированный ультра- дисперсный графит / медь»
 12. 43. Объекты гражданских прав: понятие, общая характеристика, основания классификации и виды.
 13. Приложение 10 Значимые фоносемантические признаки исследуемых медианазваний