<<
>>

Форми збереженості давнього рослинного світу

Розглядаючи в першій лекції загальні питання форм збереженості представників тваринного і рослинного світу, ми відзначили, що в шарах Землі трапляються обвуглені і скам’янілі залишки деревини, відбитки листя, спори і пилок рослин, плоди і насіння плодів.

Тут ми доповнимо, що вуглиста плівка, якою покриті відбитки листків, при хімічній обробці перетворюються у прозору плівку (кутикулу) з відбитими на ній клітинами поверхневого шару (епідермісу).

Нерідко у викопному стані ( особливо у палеозойських відкладах) трапляються зліпки внутрішніх частин деревини і плодів в результаті їх вигнивання і заповнення порожнини глинистими осадками, які потім затвердівають. Обвуглену деревину називають лігнітом. Нерідко можна знайти скам’янілу деревину. Вона стає такою завдяки заміщенню тканини деревовидних рослин мінеральною речовиною кальцитом, сидеритом, опалом, халцедоном тощо. На Донбасі та в інших вугільних басейнах Євразії і Північної Америки знаходять до 1,5 м в діаметрі скам’янілі стовбури палеозойських, мезозойських і кайнозойських дерев. Але в багатьох водоростей мінералізація слані відбувається в процесі життєдіяльності. Спори і пилок добре зберігаються завдяки стійкій до фізичних і хімічних процесів оболонці.

У викопному стані знаходять навіть дуже давніх (віком у мільярди років) одноклітинних організмів. Їх поділяють на дві основні групи: прокаріоти (з грец. πρό - раніше і κάρίόγ - ядро) – без’ядерні, до яких відносяться бактерії, віруси і синьо-зелені водорості та еукаріоти (від грец. έν - добре, цілком і κάρίόγ - ядро), що мають сформоване ядро, в якому містяться хромосоми у вигляді складних полімерів із нуклеїнових кислот і білків.

<< | >>
Источник: Лекції з геолгії.

Еще по теме Форми збереженості давнього рослинного світу:

 1. ПРИЛОЖЕНИЕ
 2. Формирование представлений о личностных и профессионально важных качествах идеального школьного учителя в 1900-1920 гг.
 3. Право на удовлетворение иска и право на получение судебной защиты
 4. Психолингвистический анализ современной медианоминации
 5. 21. Исполнение опекунами и попечителями обязанностей в отношении подопечного. Распоряжение и доверительное управление имуществом подопечного.
 6. Статистика влияния типа грунтов на распространение КРН
 7. 53. Оспоримые сделки: основания, условия, последствия и момент недействительности.
 8. Моделирование методом конечных элементов. Численный эксперимент
 9. Химченко Алексей Игоревич. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО: ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ. Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Москва - 2014, 2014
 10. Комбинационные резонансы аддитивно-разностного типа
 11. Модели движения воздуха в воздушных пространствах конструкций вентфасадов при турбулентном режиме
 12. Моделирование теплопотерь в конструкции вентфасада с учетом скорости ветра и термического сопротивления вентилируемого воздушного пространства с отражательной теплоизоляцией
 13. Выводы по главе
 14. Влияние активаторов на зарядно-разрядные процессы
 15. 3.4. Обращения граждан.