<<
>>

Екзогенні геологічні процеси. Вступні зауваження

На поверхні Землі, де відбувається взаємодія зовнішніх оболонок (атмосфери, гідросфери і біосфери) з земною корою, мають місце різні і досить значні процеси. Вони діють на поверхні і невеликій глибині земної кори і тому називаються екзогенними (від грец.

exw – префікс, що означає “зовні”, “поза чимось” і genos – походження) або процесами зовнішньої динаміки. До них відносять руйнування перенесення порід під впливом сонячної радіації, вітру, текучих вод, льодовиків, ударів хвиль, хімічної дії поверхневих і підземних вод та всього живого на нашій планеті.

Екзогенні процеси за послідовністю їх прояву в цілому поділяються на три етапи. На першому – відбувається руйнування гірських порід, на другому – знесення їх під впливом сили гравітації і транспортування на далеку відстань, на третьому – нагромадження уламкових порід в понижених місцях, морях чи озерах. Коли осадки нагромаджуються у водному середовищі і в першу чергу в морях, то вживають термін седиментація (від лат. sedimentum – осідання).

Інтенсивність екзогенних процесів залежить від багатьох факторів: клімату, рельєфу, міцності гірських порід, швидкості текучих вод тощо.

Кліматичні умови впливають на швидкість фізичного і хімічного руйнування порід. Чим більше розчленований рельєф – тим активніше діють процеси фізичного руйнування порід і переміщення їх вниз під впливом сили гравітації. Разом з тим, чим міцніші гірські породи – тим триваліше зберігаються на поверхні землі форми рельєфу, що утворені цими породами.

Розмив порід залежить від швидкості ріки і її повноводності, а вона в свою чергу – від крутизни рельєфу і атмосферних спадів.

Отже, як тільки на поверхні Землі з’являються магматичні породи, особливо, коли вони утворюють якість підвищення, на них починають діяти зовнішні сили, які в кінцевому результаті зруйнують їх, а продукти руйнування перенесуть у понижені місця чи водні басейни. І якби внутрішні сили Землі не проявлялись постійно у вигляді рухів земної кори та вулканізму – поверхня нашої планети була б рівною.

Сукупність процесів руйнування і перенесення гірських порід в понижені ділянки земної поверхні називають денудацією (від лат. denudatio – руйную, розкриваю).

<< | >>
Источник: Лекції з геолгії.

Еще по теме Екзогенні геологічні процеси. Вступні зауваження:

  1. Право на судебную защиту как конституционное и субъективное процес­суальное право
  2. Список литературы
  3. Моделирование разрядных процессов
  4. 3.1 Деятельность суда, связанная с обеспечением реализации права на получение судебной защиты при подготовке дела к судебному разбира­тельству
  5. 3.4. Обращения граждан.
  6. Заключение
  7. 9.3. Виды административного принуждения
  8. Общая характеристика исследования
  9. 16.2. Способы обеспечения законности и дисциплины в государственном управлении.
  10. Проблема выявления собственно церковнославянизмов и церковнославяно-русских полисемантов в идиолексиконе Вяземского: некоторые процедуры и результаты