ТЕКСТ Журавель і 4 an ля


Жьілі сабе па абодвух канцах балота Журавель і Чапля.
После стала ім надта маркотна жыць, і вот узду- мау Жур&вёль да Чаплі у сваты ісці. Ціпяху, ліпяху, сем иярстоу па маху, цёраз бор ды у Чапляу двор.
Як маєшся, Чапля?
Здароу, Журавёль.
Ці не пойдзеш.
Чапля, за мянё замуж?
А тваё НОГГдоугї, пёр'е каротка; дужа ты брыдк:.. ¦дзі сабе, дзе бь.у!
Журавель перабряуся ізноу цёраз балотг дый прыйшоу у свой двор.
Раздумалася Чапля, што за Журауля замуж не пай- шлй. «Дай,— кажа,— пайду да яго і пералрашу.» Ціпяху, ліпяху, сем вярстоу па маху, цёраз бор ды у Жураулёу двор.
Здароу, Журавёль!
Як маєшся, Чапля?
Вазьмі мянё замуж за сябё.
Твая шыя доуга, і сіня, і крывая, і сама ты гарба- тая; такой мне не патрэбна.
Хаця было і стыдна, аднак Чапля паплялася цёраз бор назад у свой двор.
Шкода стала Жураулю, што не узяу Чаплю бёдную, і зноу пайшоу ён тою самаю дарогаю. Ціпяху, ліпяху, сем вярстоу па маху...
Так цэлы век свой хадзілі яны адзін да аднаго у сваты, і так па абодвух канцах балота асталіся іх хаты.
(Народная казка у апрацоуцы Цєткі (А. Пашкєвіч)
<< | >>
Источник: А. А. Кривицкий А. И. Подлужный. УЧЕБНИК БЕЛОРУССКОГО ЯЗЫКА для САМООБРАЗОВАНИЯ. МИНСК ВЫШЭЙШАЯ ШКОЛА: 1994. 1994

Еще по теме ТЕКСТ Журавель і 4 an ля:

 1. ТЕКСТ И ЕГО СТРОЕНИЕ. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ПЕРЕРАБОТКИ ТЕКСТА
 2. РЕЧЕВЕДЧЕСКИЙ РАЗБОР ТЕКСТА
 3. СОКРАЩЕНИЕ ТЕКСТА. ПЛАН
 4. 2. КОММЕНТАРИИ К ТЕКСТУ
 5. Применение текста
 6. Речь. Текст
 7. методика заучивания текстов наизусть
 8. Текст ФД
 9. Текст и контекст
 10. 7. Текст
 11. Текст: порядок сло в предложениях
 12. Часть 3ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ТЕКСТ
 13. • Установочная инструкцияпо чтению текста вслед за диктором
 14. • Установочная инструкцияпо заучиванию текстов наизусть
 15. чтение учебного текста