ТЕКСТ


Тутэйшы
На чужы рсзум я не умею брадь,
Па свойму я мяркую аб усім;
Трапляю дровы сеч, касіць, араць
1 i'1'нць штось сабе, а штось другім
Я не чипоупік і не граф, по князь,
Таксама — » не гурлк і не грэк,
І нават не паляк і не маскаль,
А проста, я тутэйшы чалавёк!
* * *
У tпятую веру моц, здароу ці квел;
Набожна у цэркау і у касиёл хаджу, Хаця у царкве крычаць: не йдзі у касцёл, А у касцёле — не хадзі у царкву.
Калі ж каго бы стрзліла спытаць: Якой ты веры? Ужо ж бы так адсек: Тутэйшай веры я, каб не салгаць,
Бо я і сам тутэйшы чалавек!
* * *
Мяне Бог не пакрьіудзіу языком (У жонкі ж меле ён, як калаурот), Мне з прадзедау застауся ён з жьшцём, З ім ведае мяне чужы народ.
А вось якой я мовай гавару,
Хоць пры, каб сцяміць, к знахару на лек...
Ну што? Скажу: тутэйшая яна,
Як я і сам тутэйшы чалавек!
5: *
Ад прадзедау і бацькаушчыпу узяу — Еялікая, багатая яна' — Граніц ніхто йшчэ зокам не абняу, Як Бог адзін — яна у мяне а дна
А як завуць край гэты родны мой — Забыуея ужо праз свой прыгон і здзек; Мабыць, забраны, ці тутэйшы ён,
Я ж сын яго — тутэйшы чалавек!
* *
Вось так ніто жыву і не жыву, Сваім, што бачу, не веру вачам, Што чую — не бяру у галаву, I што я знаю — ужо не знаю сам.
Спаупяючы, што трэба, а што не, Сяк-так мой цягпецца на свеце век, А як памру, то буду спаць, як пан, І сніць, што я тутэйшы чалавек.
(Я. Купала)
<< | >>
Источник: А. А. Кривицкий А. И. Подлужный. УЧЕБНИК БЕЛОРУССКОГО ЯЗЫКА для САМООБРАЗОВАНИЯ. МИНСК ВЫШЭЙШАЯ ШКОЛА: 1994. 1994

Еще по теме ТЕКСТ:

 1. ТЕКСТ И ЕГО СТРОЕНИЕ. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ПЕРЕРАБОТКИ ТЕКСТА
 2. РАБОТА С ТЕКСТОМ
 3. РЕЧЕВЕДЧЕСКИЙ РАЗБОР ТЕКСТА
 4. Особенностинаучно-информативньїх текстов
 5. СОКРАЩЕНИЕ ТЕКСТА. ПЛАН
 6. 2. КОММЕНТАРИИ К ТЕКСТУ
 7. Применение текста
 8. Речь. Текст
 9. методика заучивания текстов наизусть
 10. Текст ФД
 11. Текст и контекст
 12. Текст: порядок сло в предложениях
 13. Часть 3ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ТЕКСТ