ТЕКСТ


Спадчына
Ад прадзедау спакон вякоу Мне засталася спадчына; Паміж сваіх і чужакоу Яна мне ласкай матчынай. Аб ёй мне баюць казкі-сньї Вясёншя праталіньї, I лёсу шэлест верасны, І у полі дуб апалены.
^б ёй мне будзіць успаміл На ліпе Ьусел клёкатам I той стары амшалы тын, Што лёг ля вёсак покатам; I тое нуднае ягнят Бляянне-зоу на пасьбішчьі, I крык вароніньїх грамад На могілкавьім кладзьбішчьі. I у бёлы дзень і у чорну ноч Я усцяж раблю аглёдз1ны, Ці гэты скарб не збрыу дзе проч, Ці трутнем ён не з'ёдзены. Нашу яго у жывой душы, Як вёчны свётач-полымя, Што сярод цёмры і глушы Мне свёщць між вандоламі. Жывё з ім дум маіх сям'я І сніць з ім сны нязводныя... Завёцца ж спадчына мая Усяго Старонкай Роднаю.
(Я. Купала)
<< | >>
Источник: А. А. Кривицкий А. И. Подлужный. УЧЕБНИК БЕЛОРУССКОГО ЯЗЫКА для САМООБРАЗОВАНИЯ. МИНСК ВЫШЭЙШАЯ ШКОЛА: 1994. 1994

Еще по теме ТЕКСТ:

 1. ТЕКСТ И ЕГО СТРОЕНИЕ. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ПЕРЕРАБОТКИ ТЕКСТА
 2. РЕЧЕВЕДЧЕСКИЙ РАЗБОР ТЕКСТА
 3. СОКРАЩЕНИЕ ТЕКСТА. ПЛАН
 4. 2. КОММЕНТАРИИ К ТЕКСТУ
 5. Применение текста
 6. Речь. Текст
 7. методика заучивания текстов наизусть
 8. Текст ФД
 9. Текст и контекст
 10. 7. Текст
 11. Текст: порядок сло в предложениях
 12. Часть 3ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ТЕКСТ
 13. • Установочная инструкцияпо чтению текста вслед за диктором