СЛОВА И ВЫРАЖЕНИЯ


Магазін універеальны, прадуктбвы, прамтаварны, тытунёвы, кніжньї, кандьїтарскі, хлёбны, садавінна гарбд- нінньї, галантарэйны, вінна гарэлачны, парфумёрны, юве-лирны, мэблевы — магазин универсальный, продовольственный, промтоварный, табачный, книжный, кондитерский, хлебный, плодоовощной, галантерейный, винно-вс дочный, парфюмерный, ювелирный, мебельный.
Калі адчыняецца (зачьшяецца) гэты мигазін9— Когда открывается (закрывается) этот магазин?
Дзе можна купіць...?— Где можно купить ..?
Ці ёсць у вас...? — Есть ли у вас ..?
Пакажыце мне, калі ласка...— Покажите мне, пожалуйста...
Дайце мне, калі ласка...— Дайте мне, пожалуйста...
Дзе у вас аддзёл ? — Где у вас отдел...?
Прадаушчьща (продавец) — продавщица, продавец
Каса, касір (касіриіа}— касса, кассир (кассирша).
Покупка — покупка.
Каштавйць — стоить.
Пана — цена.
Зважыиь — взвесить.
Адмёрыць - - отмерить.
Прымёрыць — примерить.
Абутак — обувь.
Каилуля — рубашка, сорочка, рубаха. Сукёнка — платье.
Бавауняны, бавбуна — хлопчатобумажный, хлопок. Дорогі— дорогой. Тонны — дешевый.
Сінтзтьічньї (штучны) — синтетический (искусственный)
Галыитук — галстук. Иасдука — носовой платок. Панчохі— чулки. Шкарпзткі— носки. Матзрыял (тканіна) —ткань. Аксаміт — бархат. Батыст — батист.
Паркаль, паркалёвы — перкаль, ситец; перкалевый, ситцевый.
Гузік([г.] взрывной, как в рус. языке) —пуговица.
Каміззль'ка— жилет, жилетка.
Палітб з футравым каунярбм, скуранбе — пальто с меховым воротником, кожаное. Пінжак— пиджак. Спадніца— юбка. Штаны — штаны, брюки.
Пакажыце мне вунь тую блакітную блузку — Покажите мне вот ту голубую блузку.
Хачу прымёрыць цёмна-сШ і светла -карычневы кас- цюмы.— Хочу примерить темпо-синий и светло-коричне- вый костюмы.
Якбга колеру блузку вы хбчаце? — Какого цвета блузку вы хотите? Боты — салоги.
Ббцікі— сапожки.
Гумавыя боты — резиновые сапоги.
Пантофлі— шлепанцы.
Чаравікі— ботинки, башмаки, штиблеты.
Скураны, гумавы паднбсак — кожаная, резиновая подметка.
Які размер чаравікау вы нбсіце?— Какой размер ботинок вы носите?
Ці няма іншай пары з больш вьісбкімі абцасамР — Нет ли другой пары с более высокими каблуками?
Пакажь'ще мне сбрак другі размер.— Покажите мне сорок второй размер,
Якія нумары пальчатак у вас ёсць? — Какие номера перчаток у вас есть?
Вышшыце мне, калі ласка, рахунок на гэтыя товары.— Выпишите мне, пожалуйста, чек на эти товары.
Прошу запакаваць мне вось гэтыя пакупкі разам.— Прошу запаковать мне вот эти покупки вместе.
Дайце мне, калі ласка, пачак самых танных цыгарэт.— Дайте мне, пожалуйста, пачку самых дешевых сигарет.
Колькі коштує тытунь для ліблькі?— Сколько стоит табак для трубки?
Прашу два пачкі (дзве карббкі) запалак.— Прошу две коробки спичек.
Якая цана газавай запальшцы (запальшчкі)? — Какая цена газовой зажигалки?
А ці ёсць камёньчыш для запальнічкі?— А есть ли камни для зажигалки?
Я хачу набьщь яшчэ дзве пбпєльніцьі (пбпєльнічкі).— Я хочу приобрести еще две пепельницы.
Ен ліббіць курьїць кубінскія цыгары, бо яны мбцныя.— Он любит курить кубинские сигары, так как они крепкие.
Мы хаіфлі б набьщь дыван аамёрам 2 У, 3.— Мы хотели бы приобрести ковер размером 2X3.
Нам не хапає двух крэслау.— Нам не хватает двух стульев.
<< | >>
Источник: А. А. Кривицкий А. И. Подлужный. УЧЕБНИК БЕЛОРУССКОГО ЯЗЫКА для САМООБРАЗОВАНИЯ. МИНСК ВЫШЭЙШАЯ ШКОЛА: 1994. 1994

Еще по теме СЛОВА И ВЫРАЖЕНИЯ:

 1. СЛОВА И ВЫРАЖЕНИЯ
 2. СЛОВА И ВЫРАЖЕНИЯ
 3. СЛОВА И ВЫРАЖЕНИЯ
 4. СЛОВА И ВЫРАЖЕНИЯ
 5. СЛОВА И ВЫРАЖЕНИЯ
 6. СЛОВА И ВЫРАЖЕНИЯ
 7. СЛОВА И ВЫРАЖЕНИЯ
 8. СЛОВА И ВЫРАЖЕНИЯ
 9. СЛОВА И ВЫРАЖЕНИЯ
 10. СЛОВА И ВЫРАЖЕНИЯ
 11. СЛОВА И ВЫРАЖЕНИЯ
 12. СЛОВА И ВЫРАЖЕНИЯ
 13. СЛОВА И ВЫРАЖЕНИЯ
 14. Слова и выражения
 15. § 210. ЗАПОМНИТЕ СЛОВА И ВЫРАЖЕНИЯ
 16. § 174. ЗАПОМНИТЕ СЛОВА И ТЕРМИНОЭЛЕМЕНТЫ, СКЛОНЯЕМЫЕ ПО ОБРАЗЦУ СЛОВА Б0818
 17. Выражение с помощью речи